W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje opłata 820 zł/m-c.

Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo w wysokości 500 zł.

Czesne obejmuje wyżywienie, wszystkie zajęcia programowe oraz imprezy organizowane na terenie przedszkola, w tym teatrzyki i koncerty.

Na drugie i kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do naszej placówki przyznajemy bonifikatę w wysokości 40%.

Wysokość czesnego na kolejny rok szkolny jest ustalana do końca lutego.

UWAGA!
W roku szkolnym 2019/2020 będzie obowiązywała opłata 850 zł/m-c. Opłata wpisowa oraz bonifikata na drugie i kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do naszej placówki pozostaną bez zmian.