W roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje opłata 820,- zł/m-c.

Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo w wysokości 500,- zł.

Czesne obejmuje wyżywienie, wszystkie zajęcia programowe oraz imprezy organizowane na terenie przedszkola, w tym teatrzyki i koncerty.

Na drugie i kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do naszej placówki przyznajemy bonifikatę w wysokości 40%.

Wysokość czesnego na kolejny rok szkolny jest ustalana do końca lutego.