NrWyda­rze­nieData i godzinaUczest­ni­cy
1Noco­wa­nie Miko­ła­jo­we w przedszkolu05.12.2023 godz. 18:00Chęt­ne Żabki
2Teatrzyk „Świą­tecz­ne marze­nia” +
zdję­cia gru­po­we ze Świę­tym Mikołajem
06.12.2023 godz.Wszyst­kie grupy
3Wyj­ście na Jar­mark Bożonarodzeniowy08.12.2023 godz. 10:00Kro­pecz­ki + Jeżyki
4Wyj­ście na Jar­mark Bożonarodzeniowy08.12.2023 godz. 10:00Żab­ki
5Warsz­ta­ty Bożonarodzeniowe12.12.2023 godz. 16:15Dla chęt­nych rodzi­ców Jeżyków
6Wyj­ście na Jar­mark Bożonarodzeniowy13.12.2023 godz. 10:30Bie­dro­necz­ki
7Warsz­ta­ty Bożonarodzeniowe15.12.2023 godz. 15:00Dla chęt­nych rodzi­ców Biedronek
8Pie­cze­nie Świą­tecz­nych Pier­nicz­ków- kuchcikowo18.12.2023 godz. 10:00Bie­dron­ki
9Kon­cert Bożonarodzeniowy19.12.2023 godz. 15:30Żab­ki + Rodzice
10Przed­sta­wie­nie Świąteczne20.12.2023 godz. 16:00Kro­pecz­ki zapra­sza­ją rodziców