DATA I GODZINAWYDARZENIEUCZESTNICY
01.03.2023
godz. 9:30
Wyj­ście do Teatru LalekJeży­ki, Kropeczki
01.03.2023
godz. 12:00–13:30
Warsz­ta­ty teatral­ne z akto­rem Łuka­szem Soj­ką (za luty)Kro­pecz­ki, Żab­ki, Pszczółki
08.03.2023Dzień KobietWszyst­kie grupy
09.03.2023
godz. 9:50
Odwie­dza­my sąsia­dów – wizy­ta w Żłob­ku Nr 6 przy ul. KrowiejPsz­czół­ki
15.03.2023
godz. 12:00–13:30
Warsz­ta­ty teatral­ne z akto­rem Łuka­szem SojkąKro­pecz­ki, Żab­ki, Pszczółki
16.03.2023
godz. 10:30
Przed­sta­wie­nie teatru Arle­kin, pt. „ Cza­row­ni­ca u dentysty ”Wszyst­kie grupy
17.03.2023
godz. 9:30
Wyj­ście do RatuszaKro­pecz­ki
20.03.2023
godz. 9:00
Kon­cert muzycz­ny Lubu­skie­go Biu­ra Kon­cer­to­we­go Orfe­usz : „O rogu, któ­ry nie bodzie i innych“Wszyst­kie grupy
22.03.2023
godz.10:00
Powi­ta­nie wio­sny – przed­szkol­ny prze­gląd wier­sza i pio­sen­ki wiosennejChęt­ne dzie­ci
ze wszyst­kich grup