Przedszkole Niepubliczne Językowo-Muzyczne Wesołe Nutki

ul. Łaciar­ska 8, 50–104 Wrocław
e‑mail: przedszkole@wesolenutki.eu,

tel. (+48) 71 343 18 99,  dodat­ko­wy 530 114 202

Dyrektor:

Ire­na Marchewka
e‑mail: przedszkole@wesolenutki.eu

tel. (+48) 71 343 18 99, dodat­ko­wy 530 114 202

Organ prowadzący (od 1 stycznia 2011):

Para­fia Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ska we Wrocławiu
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 29, 50–077 Wrocław
tel. (+48) 71 343 47 30, fax: (+48) 71 372 37 48,
e‑mail: wroclaw@luteranie.pl; wroclaw.luteranie.pl


Wyświetl więk­szą mapę

Napisz do nas:

    Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

    Adres ema­il (wyma­ga­ne)

    Temat

    Treść wia­do­mo­ści