Ire­na Mar­chew­ka – dyrektorka
Karo­li­na Świ­stal­ska-Łoś – nauczycielka
Patry­cja Tasa­rek – nauczycielka
Halsz­ka Szy­ma­niak – nauczycielka
Kac­per Rygał­ło – nauczyciel
Edy­ta Andrze­jew­ska – kie­row­nicz­ka kuchni