Nasza wizja

 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przedszkola, w którym wszyscy czują się dobrze.
 • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie dokształcająca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokaja potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność dzieci.
 • Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności sprawności, które pozwalają sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 • Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 • Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazje do bezpiecznych zabaw twórczych.

Nasza misja

 • W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy innowacje rozwijając zainteresowania dzieci oraz ich zdolności twórcze.
 • Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 • Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 • Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury tj. Teatrem Muzycznym Capitol, Wrocławskim Teatrem Lalek, Operą Wrocławską, kinem Helios korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.
 • Z sukcesem bierzemy udział w konkursach i festiwalach organizowanych dla dzieci.

Zadania programowe

 • Podejmowanie działań zmierzające do rozwijania dziecięcej twórczości w różnych obszarach aktywności.
 • Integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom- przedszkole- środowisko.
 • Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka.
 • Przygotowywanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych.
 • Modernizowanie i wzbogacanie bazy przedszkolnej o wyposażenie niezbędne dla realizacji wizji.

Nasze przedszkole

W budynku zostały przeprowadzone prace adaptacyjne, które pozwoliły spełnić wszystkie normy i przepisy Unii Europejskiej, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków.

Wyposażenie budynku posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców: sanitarno-epidemiologicznych, straż pożarną i BHP. W przedszkolu kładziemy duży nacisk na estetykę i funkcjonalność. Pastelowe kolory nadają wnętrzom „Wesołych Nutek” ciepły i domowy klimat. Dysponujemy również placem zabaw dla przedszkolaków w każdym wieku. Zajęcia w przedszkolu.

Przedszkole „Wesołe Nutki” poprzez stwarzanie domowej atmosfery, pełnej akceptacji i bezpieczeństwa, zapewnia profesjonalną opiekę i edukację dzieciom w wieku od 2,5 do 6-lat.