Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Muzyczne „Wesołe Nutki”
ul. Łaciarska 8, 50-104 Wrocław

Numer rachunku: 56 1020 5242 0000 2102 0260 4536
Nazwa Banku: PKO BP S.A.