1. Administratorem danych osobowych serwisu wesolenutki.eu jest Przedszkole Niepubliczne Językowo-Muzyczne Wesołe Nutki pod zarządem organu prowadzącego: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu Opatrzności Bożej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 897-13-69-404 (dalej: Administrator).
  2. Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
  3. Serwis zbiera jedynie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, w tym np. przedstawienie oferty.
  4. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w swoje dane, skorygowania ich, usunięcia, ograniczania przetwarzania. W tym celu powinien skontaktować się drogą pisemną, mailową lub telefoniczną z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt tego serwisu.
  5. Nasz serwis nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny.