Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do naszego przedszkola zapraszamy do pobrania karty zgłoszeniowej:

Karta Zgłoszenia Dziecka (plik PDF)

Wypełnione i podpisane karty proszę składać bezpośrednio w przedszkolu.

Rekrutacja na kolejny rok szkolny prowadzona jest w lutym i marcu. Do starszych roczników dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc.

W procesie rekrutacyjnym przeprowadzane jest spotkanie zapoznawcze oraz brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.