6.30 – 8.10

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca nauczycieli o charakterze korekcyjno–kompensacyjnym, stymulującym, obserwacyjnym.

8.10 – 8.20

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe.  Zabiegi higieniczne.

8.30 – 8.50

Śniadanie.

8.50 – 9.00

Czynności samoobsługowe, mycie ząbków.

9.00 – 11.30

Zajęcia programowe  inspirowane przez nauczyciela w celu  wspomagania rozwoju dzieci w sferze językowej, poznawczej, społecznej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej.  Pobyt na  świeżym powietrzu: zabawy dowolne, zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, wycieczki i spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.

10.00 – 10.30

Zabawy swobodne, zabawy integracyjne.

11.30 – 11.40

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

11.40 – 12.05

Obiad (zupa).

12.05 – 13.30

Maluszki: leżakowanie.

12.05 – 12.30

Starsze grupy: zajęcia relaksacyjne, wyciszające.

12.30 – 13.30

Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia dowolne na sali lub  w  ogrodzie.

13.30 – 13.40

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

13.40 – 14.00

Obiad (drugie danie).

14.00 – 15.30

Praca nauczycieli o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, stymulującym, obserwacyjnym. Gry planszowe z małym  zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne.  Zabawy w kącikach  zainteresowań według wyboru dzieci. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe płatne

15.30 – 15.40

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

15.40 – 16.00

Podwieczorek.

16.00 – 17.30

Opowiadanie lub czytanie bajek. Gry planszowe, zabawy stolikowe z małym  zespołem dzieci. Zabawy swobodne na sali lub  w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami.