Plan dnia

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca nauczycieli o charakterze korekcyjno–kompensacyjnym, stymulującym, obserwacyjnym.

8.00 – 8.15

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe.  Zabiegi higieniczne.

8.30 – 8.50

Śniadanie.

8.50 – 9.00

Czynności samoobsługowe, mycie ząbków.

9.00 – 10.00

Zajęcia programowe  inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze językowej, poznawczej, społecznej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej.

10.00 – 10.30

Zabawy swobodne, zabawy integracyjne.

10.30 – 11.40

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne, zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, wycieczki i spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym.

11.40 – 12.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad (zupa).

12.30 – 13.30

Maluszki: leżakowanie.

12.30 – 12.50

Starsze grupy: zajęcia relaksacyjne, wyciszające.

12.50 – 13.50

Zajęcia programowe o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem lub indywidualnie. Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr. Zajęcia dowolne na sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

13.50 – 14.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

14.00 – 14.20

Obiad (drugie danie).

14.20 – 15.50

Praca nauczycieli o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, stymulującym, obserwacyjnym. Gry planszowe z małym  zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne.  Zabawy w kącikach  zainteresowań według wyboru dzieci. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe płatne

15.50 – 16.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

16.00 – 16.20

Podwieczorek.

16.20 – 17.30

Zabawy swobodne na sali lub  w ogrodzie. Kontakty indywidualne z rodzicami.