IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W STYCZNIU 2020 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień       tygo­dnia           godzi­na
1. Wyj­ście na warsz­ta­ty cukier­ni­cze do Pier­ni­kar­nii

 wszyst­kie gru­py

9.01.200 czwar­tek 9:00
2. Muzycz­ne spo­tka­nie z podróż­ni­kiem –muzy­kiem p. Arkiem Tim­mem pt: „W kra­inie sło­ni i her­ba­ty – Sri Lan­ka” wszyst­kie gru­py 9.01.2020 czwar­tek 11:00
3. Rodzic-nauczy­cie­lem. Zaję­cia badaw­czo – przy­rod­ni­cze dla dzie­ci z p. Mey­erem Elfy 10.01.2020 pią­tek 9:15
4. Kon­cert muzycz­ny z NFM: „Dawno,dawno temu…“ ( instru­men­ty rene­san­so­we)

wszyst­kie gru­py

13.01.2020

ponie­dzia­łek

11:15
5. Dzień Bab­ci i Dziad­ka Sów­ki 15.01.2020 śro­da 15:00
6. Warsz­ta­ty muzycz­ne w MDK na ul. Dubo­is Sło­necz­ka 16.01.2020  czwar­tek 11:00
 7. Wyj­ście do NFM na zaję­cia: „Tanecz­nym kro­kiem w Nowy Rok“ Elfy 20.01.2020 ponie­dzia­łek 9:05
8. Dzień Bab­ci i Dziad­ka Elfy 24.01.2020 pią­tek 14:30
9. Wyj­ście do DCF w ramach pro­jek­tu „Kino – przed­szko­le”  pt: „ U bab­ci jest słod­ko, świat pach­nie szar­lot­ką” Sło­necz­ka 24.01.2020 pią­tek 10:30
10. Wyj­ście na warsz­ta­ty cukier­ni­cze do Pier­ni­kar­nii Sło­necz­ka 27.01.2020 ponie­dzia­łek 9:00
11. Dzień Bab­ci i Dzid­ka Psz­czół­ki 31.01.2020 pią­tek 14:30
12. Dzień Bab­ci i Dziad­ka Sło­necz­ka 31.01.2020 pią­tek 15:15