Oprócz zajęć programowych realizowanych w ramach czesnego oferujemy zajęcia dodatkowe, prowadzone w godzinach popołudniowych, dodatkowo odpłatne:

  • piłka nożna
  • szachy
  • tańce
  • basen
  • warsztaty bębniarskie
  • robotyka

Rozkład zajęć popołudniowych, dodatkowo płatnych:

Poniedziałek:

Piłka nożna – podział na grupy:

Słoneczka i Elfiki: 14:00-14:30

Skrzaty: 14:30-15:00

Wtorek:

Szachy – podział na grupy wg umiejętności dzieci

godz. 14:00 – 15:30

Robotyka – podział na grupy:

Słoneczka oraz dzieci zapisane na basen: 15:00-15:45

Skrzaty: 15:45-16:30

Środa:

Tańce – podział na grupy:

Elfiki: 14:00-14:30

Skraty: 14:30-15:00

Słoneczka: 15:00-15:30

Czwartek:

Basen:

Wyjazd ok. 13:15,  powrót ok. 15:40

(zajęcia w wodzie: 14:00-14:45)

Robotyka – podział na grupy:

Skrzaty c.d.: 15:00 – 15:45

Skrzaty, Słoneczka c.d.: 15:45-16:30

Piątek:

Bębny – podział na grupy:

Elfiki: 14:00-14:20

Słoneczka: 14:20-14:40

Skrzaty: 14:40-15:00

Skrzaty c.d.: 15:00-15:20

Szachy – podział na grupy wg umiejętności dzieci

godz. 14:00-15:30

Uwaga: Jest to orientacyjny podział godzinowy zajęć, który może ulegać niewielkim zmianom ze względu na ilość obecnych dzieci. W przypadku nieobecności prowadzącego – zajęcia mogą być odrobione w innym terminie po uzgodnieniu terminu z dyrektorem przedszkola.

Dla najstarszych grup organizujemy również „Zielone przedszkola”.