Tego dnia dzieci z grupy: „Słoneczka” i „Skrzaty” uczestniczyły w spotkaniu z pisarką Anną Paszkiewicz. Temat spotkania: ,,Oto Polska właśnie”, podczas którego dzieci odbyły wędrówkę po mapie Polski, poznały historię i legendy największych miast polskich. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane i zadawały dużo pytań prowadzącej. Na  zakończenie otrzymały pamiątkowe książeczki z autografem autorki.