Wszyscy wiemy, że Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W odległych czasach wierzono, że dzień 30 listopada, otwiera drzwi do nieznanej przyszłości.

W dzisiejszych czasach Andrzejki są świetnym pomysłem na wesołą zabawę przy muzyce i wróżbach. W naszym przedszkolu andrzejkowe wróżby odbyły się w środę 30 listopada. Atmosfera od samego rana była gorąca. Dzieci podekscytowane przebrane za czarownice, wróżki i czarodziejów, nie mogły doczekać się rozpoczęcia zabawy. Dzieci miały oka­zję poznać dwie czarownice, które prowadziły spotkanie andrzejkowe. Zabawy ruchowe, muzyczne, a przede wszyst­kim wróżby, w któ­rych brały udział przedszkolaki  ze wszyst­kich grup,  pozwo­liły dowie­dzieć się kim dzieci będą w przy­szło­ści. Wiele wróżb oka­zało się ide­al­nie pasu­ją­cymi do ich oso­bo­wo­ści. Zabawa była rewelacyjna!!!

dsc_1038