Tego dnia dzieci z grup: „Skrzaty” i „Słoneczka” wybrały się Domu Dziennego Pobytu Seniora – Domu Pokoleń, przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Dzieci zaprezentowały podopiecznym Dziennego Domu program artystyczny, który przygotowały z okazji Święta Niepodległości. Seniorzy z wielkim wzruszeniem obejrzeli program artystyczny. Niektóre pieśni patriotyczne zaśpiewali wraz z dziećmi. Za piękny występ dzieci otrzymały gromkie brawa oraz słodki poczęstunek.  Dzięki takim uroczystościom nasze przedszkolaki kształtują postawy patriotyczne.