W tym dniu „Słoneczka” wystąpiły w Dziennym Domu Pobytu Seniora przy Parafii Ewangelicko-Augsbuskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka. Występ Seniorzy nagrodzili gromkimi brawami, a następnie troje pensjonariuszy opowiedziało historie swojego dzieciństwa i młodości. Na zakończenie Ci ,,wcześniej urodzeni,, zaśpiewali dla nas przepiękna piosenkę GDZIE TEN ŚWIAT MŁODYCH LAT.