Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Walen­tyn­ki to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bieWię­cej →