W poniedziałek w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Drzewa”.  Święto to miało na celu zwrócenie uwagi na znaczenie drzew dla życia ludzi i zwierząt oraz zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci. Do obchodów przystąpiły dzieci z całego przedszkola.    W ciągu jednego tygodnia, w każdej grupie przeprowadzone zostały zajęcia i zabawy, mające na celu wzbogacenie wiadomości na temat drzew i lasów. „Dzień Drzewa” był tak naprawdę podsumowaniem zdobytej przez przedszkolaki wiedzy, którą mogli się pochwalić przed innymi grupami,  w przygotowanych ze swoimi paniami prezentacjach. Na zakończenie obchodów dzieci posadziły w ogrodzie przedszkolnym 2 młode drzewka „Jarząbu”.