Tym razem dzie­ci oraz panie z gru­py Kan­gu­ry zapo­zna­ły nas z Afry­ką. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, jak wyglą­da dzień afry­kań­skie­go chłop­ca o imie­niu Ambo. Pozna­ły przy tym wie­le cie­ka­wych afry­kań­skich zabaw oraz tań­ców, a przede wszyst­kim dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wych infor­ma­cji o Afryce.

20160321_101159