ZA SIEDMIOMA GALAKTYKAMI,
ZA SIEDMIOMA CZARNYMI DZIURAMI,

NA SKRAJU DROGI MLECZNEJ…
…był sobie Układ Słoneczny.”

Tym razem Teatrzyk Kro­pa zabrał nasze przed­szko­la­ki w cie­ka­wą, astro­no­micz­ną podróż, gdzie pla­ne­ty zaczę­ły pso­cić, a Słoń­ce pró­bo­wa­ło zapa­no­wać nad tą nie­sfor­ną gro­mad­ką, tak by każ­da mogła wró­cić na swo­ją orbitę.