Kar­na­wał zbli­ża się ku koń­co­wi, więc nie moglo zabrak­nąć balu prze­bie­rań­cow w naszym przed­szko­lu. W Tlu­sty Czwar­tek ‑08.02., w rytm dzie­cię­cych prze­bo­jów plą­sa­ły m.in. wróż­ki, księż­nicz­ki, poli­cjan­ci, pira­ci, stra­ża­cy i posta­cie z bajek. Utra­co­ną w tań­cu i zaba­wach ener­gię przed­szko­la­ki uzu­peł­ni­ły prze­ką­ska­mi i tra­dy­cyj­ny­mi „tłu­sty­mi“ pącz­ka­mi z mar­mo­la­dą. Ten dzień wypeł­ni­ły same pozy­tyw­ne emo­cje, co widać na uśmiech­nię­tych  buziach  małych tancerzy 🙂