Tego dnia powi­ta­li­śmy w naszym  przed­szko­lu Panią Jesień. Wraz z nią wspa­nia­le bawi­li­śmy się przy muzy­ce. Obej­rze­li­śmy rów­nież teatrzyk pt.: „ O KASIENI I CUDOWNYCH LISTKACH PANI JESIENI”  w wyko­na­niu naszych Pań. Było bar­dzo miło.