Infor­mu­je­my, że mamy wol­ne miej­sca dla 1 dziec­ka z rocz­ni­ka 2014 oraz z rocz­ni­ka 2018. 

Zapra­sza­my!