Tego dnia „Kro­pecz­ki” świę­to­wa­ły Andrzej­ki bawiąc się na pidża­ma par­ty. Obo­wią­zy­wał strój noc­ny, podusz­ki i przy­tu­lan­ki. Było kino i popcorn, teatrzyk cie­ni oraz tań­ce i zaba­wy. Nie mogło też zbrak­nąć wróżb, któ­re ukry­te były w kolo­ro­wych balonikach.