Warsz­ta­ty teatral­ne z Teatrzy­kiem „KROPA“ roz­po­czy­na­ją kolej­ny etap. Wie­dza i umie­jęt­no­ści naby­te do tej pory, posłu­żą nam by stwo­rzyć coś, czym uczci­my wyjąt­ko­wy dzień dla Weso­łych Nutek. Nic wię­cej nie zdra­dza­my. To będzie niespodzianka☺️🤗🎈😉