A nasze Żab­ki kum­ka­ją po hiszpańsku.

Wolon­ta­riusz­ka Ele­na popro­wa­dzi­ła zaba­wy w gru­pie 5latków w języ­ku hisz­pań­skim, a dzie­ci łapa­ły słów­ka, tak jak spryt­ne żab­ki łapią smacz­ne muchy. 🐸🐸🐸