Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu gości­li­śmy Teatrzyk Arle­kin, któ­ry odwie­dził nas z przed­sta­wie­niem pt. „Cza­row­ni­ca u den­ty­sty“. Pery­pe­tie głów­nej boha­ter­ki, bory­ka­ją­cej się z bólem zęba, dzie­ci śle­dzi­ły z wiel­kim zainteresowaniem.🎭🦷🪥🧙‍♀️