Były wspól­ne tań­ce, zaba­wy, pre­zen­ty i skła­da­nie życzeń. Coś czu­je­my, że za nie­dłu­go się spo­tka­my bo było super! 🙂